Som forsvarssjef opplevde Sverre Diesen stor frustrasjon på grunn av målstyring og alle uheldige effekter av denne.

På NTL-konferansen i mars fortalte han hvordan det opplevdes å være sjef for en stor statlig etat, og samtidig hemmes av målstyringa.

– Systemet fører til et uproduktivt og ressurskrevende rapporteringstyranni. Etter hvert blir forvaltningen mer interessert i at rapportene kommer inn enn hva som står der. Det brukes altså mye penger på noe som ikke tilfører etatene noe som helst, sier Diesen, som i dag forsker på militærfaglige spørsmål ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Les hele saken på aktuell.no