– For oss er det viktig at ledene utnytter det handlingsrommet de har, men at de også viser tillit til medarbeiderne. Vi vil at gode ideer og kreative medarbeidere skal hylles og løftes fram, sa Jan Tore Sanner da han gjestet NTLs landsmøte torsdag.

Om midlene er ulike, mener kommunal- og moderniseringsministeren at målet til partene i arbeidslivet er det samme: «å styrke velferdsstatens grunnsteiner».

Les hele artikkelen på aktuell.no
Samleside: Alle sakene fra NTL-landsmøtet