- Hva slags forhold har folk til staten? Skjønner vi egentlig lenger hva staten gjør? Hvor er den prinsippielle debatten om staten, spør Egil André Aas delegatene i salen.

Noen er opptatt av staten, for å svekke den. Staten blir framstilt negativt. Staten blir fremstilt som motstander.

- Staten er under angrep, ikke bare utenfra, men også innenfra. Hvor er oppmerksomheten blant ansatte i staten og Spekter? Samfunnet er i endring. Vi må finne våre svar, tilpasset vår tid. Hvis ikke svekkes staten som instrument, og staten som samfunnsinstitusjon, poengterer Egil André Aas.

Demoniserer statlig sektor.

Han mener de som vil svekke statens rolle, gjør det bevisst. Demoniserer, og setter staten opp mot den jevne kvinne og mann. Når staten blir angrepet, for dermed å svekke vår norske samfunnsmodell, må noen stå opp og forvare den.

- Vi må forsvare staten mot markedskreftene, ellers står vi svakere til å forsvare velferdsstaten. Staten er ikke mystisk og skremmende, Staten det er oss. Landets over fem millioner innbyggere. Vi er størst i staten, men vi må ikke hvile i ledertrøya. Vi må ta teten, også innenfor LO, sier Egil André Aas.

Konferanse fram til fredag.

Fram til fredag skal tillitsvalgte i LO Stat diskutere, debattere og få innsikt det norske arbeidslivet anno 2018. Hovedtemaene blir statens rolle i samfunnet, lønn, rettigheter, pensjon, privatisering og verving. 

Her kan du se programmet for Landskonfferansen 2018 (PDF, 182KB)