Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.  
 
For LO-forbundene gjelder det blant annet renholdere, fengselsbetjenter, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og militært personell. 
 
Da LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om særaldergrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt.  
 
- De som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. Nå har vi startet forhandlingene med staten, med mål om å komme i havn innen utgangen av måneden, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik. 
 
- I første omgang skal vi bli enige om hvordan en ny ordning skal se ut, deretter må vi diskutere hvem som skal omfattes av disse ordningene. Det vil komme i neste fase, sier LO-nestlederen videre. 
 
Det vil også i framtiden være behov for at enkelte stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier dette. Nivået kan være ulikt for ulike grupper. 
 
- Det er viktig at de som har plikt til å fratre før ordinære aldersgrense skal være sikret pensjonsnivået sammenlignet med dagens regler. Det må både være en anstendig livsvarig pensjon og samtidig ha en trygg tidligpensjon, sier Hessen Følsvik.

Forhandlinger om særaldersgrenser 17.oktober 2019