Fristen for å bli enige er satt til kl. 24.00 natten mellom 20. mai og 21. mai. Uten enighet blir det streik blant lokomotivførere ansatt i NSB fra torsdag 21. mai.

Bakgrunnen for uenigheten er at skift- og turnusarbeid i NSB blir diskriminert i forhold til hvilket grunnlag lokomotivførere skal få pensjon av:

  • Lokomotivførere jobber til alle døgnets tider, og på alle årets dager. En stor del av lønna er derfor variable tillegg. For en lokomotivfører blir rundt 10 prosent av lønna ikke pensjonsgivende, fordi tillegg ikke gir full pensjon.
  • Skjevheten gjør at en lokomotivfører mister flere hundre tusen i pensjon. NSB anerkjente skjevheten i fjorårets lønnsoppgjør, men har ikke vist vilje til å løse saken i årets forhandlinger.

Ved første streikeuttak er lokomotivførere i Oslo, Lillestrøm, Hamar, Moss og Halden tatt ut i streik. NLF vil løpende vurdere opptrapping av en eventuell streik.
 

Kontaktpersoner:

Rolf Jørgensen, forbundsleder NLF: 916 79 998
Øystein Gudbrands, forhandlingsleder LO Stat: 900 99 695
Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639