Datoen er valgt fordi Stortinget har jernbanereformen "På rett spor" til behandling denne dagen. Transportkomiteen skal avgi sin innstilling 11. juni.

Reformen ble presentert 18. mai, og opposisjonen mener dette betyr altfor liten tid til å behandle en så omfattende sak.

Les hele saken på frifagbevegelse.no