LO Stat lanserte denne våren sitt eget spill om arbeidslivet, med spillkort som skal skape debatt. Spillet er den site måneden delt ut på arbeidsplasser i staten og Spekter over hele landet.

LO Stat arrangerer 8 – 12. april kurset «Medbestemmelse gjennom lover og avtaler» både i Spekter og staten. 48 deltakere, 24 fra hvert tariffområde, oppdateres på gjeldende lov- og avtaleverk.

Og denne gang har altså kurslederne tatt LO Stats debattmateriell «Spillet om arbeidslivet» inn som del av programmet. –

- Naturlig, sier distriktssekretærene Vidar-Lorang Larsen og Lars Børseth, som holder kurset i staten.

-Høstens Stortingsvalg handler i stor grad om hvilket arbeidsliv vi vil ha, og dagens lovgivning står i høyeste grad på spill. Derfor er det spennende å å ta i bruk spillet til dette formålet.

 Spekterkurset holdes av distriktssekretær Mona Fagerheim og Hans-Anton Stenersen fra Postkom. Fra begge kursene meldes det om aktive og interesserte deltakere.