I tillegg til store foretak som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av lønnsoppgjøret i Spekter. Forhandlingene skulle etter planen startet 18. april. 

- LO Stats forhandlingsutvalg i Spekter-området har i dag bestem å utsette oppstarten av forhandlingene, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Forhandlingene i privat sektor mellom LO og NHO i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget, danner grunnlaget for lønnsoppgjøret også i Spekter. Siden området er i streik, er mye uavklart.

- Vi må ha på plass resultatet fra frontfaget før vi har noe å forhandle på, derfor er det naturlig med en utsettelse, forklarer Lise Olsen.

Her kan du lese mer om streiken i privat sektor. (lo.no)

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandler LO Stat og Spekter de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.