Det er fem år siden siste arbeidstakerne og de fire hovedorganisasjonene gjennomførte siste oppdatering av den fireårige Hovedavtalen i Spekter, der LO Stats forbund har over 50.000 medlemmer. Partene valgte å bruke tid i 2012 på å arbeide i et partsammensatt utvalg som en del av forarbeidet til forhandlingene som ble gjennomført i desember. Forhandlingene førte ikke til nevneverdige endringer, slik at avtalen som ble underskrevet i realiteten er identisk med den man hadde.

Her kan du laste den ned i PDF-format: