Les også: LO Stat vs Spekter i Arbeidsretten

Utgangspunktet for saken som gikk i Arbeidsretten denne uka er et kurs om om pensjon som NTL i Norsk Tipping avholdt for sine medlemmer i 2010.  Norsk Tipping og Spekter mener kursets innhold ikke gir fri med lønn, samt at det skulle arrangeres av den lokale foreningen, og etter tolkning av Hovedavtalen dermed ikke utløser retten til fri uten lønnstrekk.

LO Stat bestred dette, og mener sammen med NTL og LOs advokat Sigurd-Øyvind Kambestad at denne type kurs kvalifiserer til fri med lønn, og stevnet Spekter inn for Arbeidsretten med et krav om at lønnen blir etterbetalt til medlemmene.

LO Stat mener at Spekter brukte denne saken til en omkamp i Arbeidsretten for å få igjennom krav de stilte ved siste hovedavtalerevisjon knyttet til hvem som har rett til å gå på kurs og definisjonen av innholdet i kursene som skal gi rett til fri med lønn.

Spekter ble frifunnet i saken om etterbetaling av lønn fordi Arbeidsretten fant at kortkurset ikke var i NTLs regi, men i regi av et lokalt organisasjonsledd. Samtidig tok retten ikke stilling til det Spekter ønsket omkamp på; om kursinnholdet var organisasjonsfaglig og om hovedavtalen gir ansatte som ikke har tillitsverv rett til fri med lønn for å delta.