Dersom Spekter-organiserte foretak blir privatisert, vil ikke det påvirke forhandlingssystemet mellom LO Stat og Spekter direkte, mener Eivind Gran, nestleder i LO Stat og ansvarlig for Spekter-forhandlingene.

– Modellen vår er framforhandlet via Hovedavtalen, så eventuelle endringer i eierskap vil ikke påvirke måten vi forhandler på. Det kan derimot ha en innvirkning på hvilket overenskomstområde den enkelte virksomheten blir plassert i, sier nestleder Eivind Gran i LO Stat. 

Han forklarer videre:

– I dag er Spekters medlemmer inndelt i ti overenskomstområder, gruppert enten etter type virksomhet eller eierskap. Denne inndelingen avgjøres i forhandlinger mellom oss og Spekter, og er av betydning for hvilke virksomheter som kobles i tariffoppgjør.

– Men for de avtalebestemmelsene vi forhandler sentralt – hovedavtale og A-del – og de avtalene forbundene inngår for sektorer eller enkeltvirksomheter, har altså eierskap ingen betydning, understreker Gran. 

Les hele saken på frifagbevegelse.no