- Vi har fått en invitasjon fra Riksmekleren og vil høre på hva denne har å si. Foreløpig er det kun snakk om sonderinger, ikke ny mekling. Det er viktig å understreke at vi fortsatt er i streik, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Det er forventet at sonderingene vil vare utover torsdagen før det blir tatt en beslutning om mekling skal gjenopptas.

ca 4600 medlemmer i LO Stats forbund er i streik. Det er stor streikeaktivitet over hele landet torsdag, uavhengig av det som skjer i Oslo.