AV: Anne-Grete Lossius, NTL-magasinet

Solidaritet med fagbevegelsen i Europa LO Stats representantskap støtter helhjertet opp om fagforeningskameraters kamp mot nedskjæringer og kutt i lønninger. 

Ole Roger Berg fra Fagforbundet ville ha representantene med seg på en uttalelse for å vise solidaritet overfor fagforeningskameraters kamp i Europa.

De slåss gang på gang gjennom storstilte streiker mot nedskjæringer i offentlige tjenester, kutt i lønninger og pensjoner.

Berg fikk full støtte fra forsamlingen.

* Uttalelse: Krisa i Europa (DOC, 22KB)

Et enstemmig representantskap støtter streiker og aksjoner som fagbevegelsen i Europa setter i verk for å slåss mot de økonomiske vilkårene fra EU, IMF (det internasjonale pengefondet) og EUs sentralbank.

I dag, 14. november, er det en ny, europeisk aksjonsdag mot krisetiltakene og innsparingspolitikken, som velter hele byrden av krisa over på vanlig folk.

LO Stat støtter aksjonsdagen og kravet om en ”sosial kontrakt”. Kontrakten legger vekt på økt sysselsetting, sosial dialog og reelle forhandlinger mellom partene, i stedet for politisk diktat.

 

(aktuell.no:) Flere saker fra Kartellkonferansen