Reiseavtalene for inn- og utland forhandles mellom partene i staten med jevne mellomrom. Den gjeldende avtalen gjelder ut 2023. Men det skal likevel forhandles om reguleringer av satser hvert år.

Og det er ikke bare statsansatte som leser resultatet med lupe når avtalene offentliggjøres. Disse avtalene kopieres i stor grad av alle sektorer.

Tøffe forhandlinger.

Det var som vanlig tøffe forhandlinger, og spesielt er det kilometergodtgjørelsen ved bruk av bil det hales i. Og her ble det uttelling.

- Jeg kan ikke huske at man har fått et såpass stort hopp i en enkelt forhandlingsrunde. Det henger nok sammen med at arbeidstakersiden har fokusert spesielt på denne satsen. Den har vært for lav lenge, sier Vibecke Solhaug.

Kilometersatsene prioritert.

Hun har ansvaret for disse forhandlingene i LO Stat. Hun sier også at det er flere satser som ikke er justert i årets forhandlinger, nettopp fordi kilometersatsen ble prioritert.  

- Så er det nok fortsatt noen som mener at denne satsen bør videre opp. Og jeg er ikke uenig med dem. Dette blir nok et viktig tema når hele avtalen skal reforhandles i slutten av 2023, sier hun.

Kostgodkjørelse.

Kostgodtgjørelse er også et sentralt tema under disse forhandlingene. De nye satsene for såkalt «udokumenterte utgifter til kost» er slik:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kroner 872,-
  • For reiser fra og med 6 timer til 12 timer dekkes kost med kroner 342,-
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kroner 637,-

 

Her er de nye satsene:

Protokoll innenlands reise- og kostgodtgjørelse (PDF, 45KB)

Protokoll utenlands reise- og kostgodtgjørelse (PDF, 44KB)

Protokoll satser for utenlands reise- og kostgodtgjørelse (PDF, 296KB)