Midlene skal være med å utvikle og effektivisere staten og fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i staten.

KDD er ansvarlig for å administrere ordningen.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tar imot søknader, gir partene forslag til innstilling og fordeler midlene i tråd med partenes vedtak, og rapporterer til partene om bruk av midlene.

Du kan lese mer om ordningen og sjekke ut om din virksomhet kan søke her: Kompetansemidler 2022-2024 | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)