– Ser man på teksten i statsbudsjettet, arbeidet med modernisering og videreutvikling av hovedtariffavtalen og arbeidet med å se på arbeidsgiverfunksjonen, så peker alt i en retning. Og det er det motsatte av hva LO Stat ønsker. Det må vi stå mot i 2016, sier Tone Rønoldtangen.

Den øverste tillitsvalgte for LO-medlemmer i staten, ser klare tegn på at regjeringen legger opp til å gi arbeidsgiversiden mer makt. Det vil og merkes i tariffoppgjørene.

– Sanner er klar på at han ønsker at lokale sjefer skal få mer makt og flere redskaper å bruke der de ønsker. Lønn er i så måte et veldig godt redskap. Hvis det betyr at de vil sende store deler av lønnstilleggene ut, er det ikke bra. Og hvis de ønsker å fjerne lønnstabellen, som de også har sagt i noen sammenhenger, så er det motsatt av hva vi ønsker, sier Rønoldtangen.

Les hele saken på aktuell.no