- Vi må puste ut litt nå. Bruke tid på å kjenne på skuffelsen, og så finne ut hva vi kan lære av nederlaget og hva vi kan gjøre bedre i neste runde, sier Aas, på vei hjem for å få seg litt søvn etter en lang dag.

- Dette betyr at arbeiderbevegelsen må samle kreftene. Det har vi gjort før og det skal vi klare denne gangen også, sier han.

Han gir ros til LO Stats distriktssekretærer og fylkesutvalg, som har jobbet hardt for å få både medlemmer og ikke-medlemmer til å delta i valget. - Det er lagt ned stor innsats landet rundt, og vi har klart å synliggjøre vår politikk og våre prioriteringer. Det er jeg fornøyd med.

Når de statsansatte går til valg, så er de også med på å avgjøre hvem som skal bli deres egen arbeidsgiver. Aas vet ganske mye om hva som venter når de blåblå får fortsette.

- Vi har hatt fire år med blåblå poltikk, og jeg har sett på nært hold hva den har ført til for tjenestetilbudet i offentlig sektor og våre medlemmers arbeidshverdag. Nettopp derfor ønsket jeg en annen regjering med andre politiske veivalg. Nå ble det ikke slik. Vi skal likevel møte vår arbeidsgiver på en saklig og konstruktiv måte, men samtidig kjempe for en sterk og velfungerende offentlig sektor og et godt arbeidsliv for våre medlemmer, sier han.