Arbeidsmiljølov, ferielov, tjenestemannslov, hovedtariffavtale, særavtaler.  Det er en rekke lover og avtaler som regulerer skift og turnusarbeid. Du skal holde oversikt over døgnrytmeplan, avviksperioder, overdekning, F1-dager og T-dager, alt dette begreper som er vanskelig å forstå for de uinnvidde.  

Kanskje er dette grunnen til at disse LO Stat-kursene er så populære. For de er som oftest fulltegnet.

Tre av LO Stats distriktssekretærer var kursledere, med Mona Fagerheim som hovedansvarlig, Arild Kjempekjenn som medhjelper og Anne Birgit Nilsen som praktisk medhjelper/observatør.

Berit Johnsen er ansatt ved Gardermoen militære flystasjon og er organisert i NTL-Forsvaret. Hun søkte på kurset fordi hun hadde behov for kunnskap om temaet. – Som arbeidsplasstillitsvalgt for FLO skal jeg drøfte skift- og turnusplaner blant annet for kjøkkenpersonell, og da er det nødvendig at jeg kjenner regelverket, sier hun. Og Berit er veldig fornøyd med kurset.

– Dette er et veldig komplekst område, men jeg har faktisk fått mere kunnskap enn jeg i utgangspunktet hadde forventet, forteller Berit fornøyd.

(Bildet under: Foreleser Mona Fagerheim og medhjelper Arild Kjempekjenn)

Foreleser og medhjelper, Skift og turnus. Sørmarka april 2016