Den blåblå Solberg-regjeringen erstatter i dag Stoltenberg-regjeringen. Som en del av endringene i departementsstrukturen har Høyre og FrP besluttet å legge ned FAD og overføre de fleste oppgavene til et nytt «superdepartement» med navnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Høyres Jan Tore Sanner er statsråd og har med seg statssekretærene Jardar Jensen, Paul Chaffey og Anders Bals.

- Først: det er på sin plass å gratulere Sanner og hans team med utnevnelsen og ønske lykke til med en viktig gjerning. Vi skal gjøre vårt for at samarbeidet skal fungere godt, selv om jeg ser at det blir noen utfordringer, sier Rønoldtangen.

Departementet som inntil i dag har vært de statstilsattes arbeidsgivermotpart har en omskiftelig historie som går tilbake til 1. august 1955. Ansvaret for lønns- og prispolitikken ble da skilt ut fra Finansdepartementet og lagt til et eget departement med sosialøkonomen Gunnar Bråthen som statsråd. Selv om det har hatt forskjellige ansvarsområder og navn siden da, har det alltid fungert som «arbeidsgiver» for de statstilsatte.

LO Stat-lederen sier at det nok var flere enn henne som fikk kaffen i halsen da ryktene om departementsnedleggelsen begynte å sive ut i helga.

-Først trodde jeg ikke det jeg leste. Og fortsatt sliter jeg med å se hvordan et slikt departement skal organiseres og fungere til det beste for statlig sektor. Kommune og stat er riktig nok begge en del av offentlig sektor, men det er store ulikheter likevel. Derfor tror jeg det blir en voldsom utfordring for den nye statsråden og det nye departementet å fungere på en tilfredsstillende måte, sier Rønoldtangen.

Hun poengterer at mye fortsatt er uklart når det gjelder struktur og organisering av departementet. Og LO Stat vil derfor avvente mer informasjon om dette før de endelig konkluderer.

-Men staten står foran omfattende endringer de neste årene. Jeg tillater meg å tvile på at et slikt superdepartement er den beste løsningen, sier Rønoldtangen.