10 nye milliarder i skattekutt må gå ut over noe. Pengene hentes ikke fra løse lufta. Fikk den vanlige nordmann velge, så tror jeg en god velferdsstat kommer foran en tusenlapp i året i skattelette. Personskatten er en ting, men også nye kutt i formueskatten bør bekymre dem som er opptatt av grunnleggende tjenester for folk flest, sier Rønoldtangen.

Hun mener budsjettforslaget er "ullent" i språket.

- Det står ikke så mye om konsekvensene av de grepene som gjøres. Her er det lagt opp til å snike store endringer under radaren, mener hun.

Hun trekker fram jernbanesatsingen i Samferdselsdepartementets kapittel som et eksempel.

Regjeringen skal faktisk ha honnør for jernbanesatsingen i budsjettet. Det er vilje til å ta tak i store utfordringer, og det kommer penger. Men det er ikke likegyldig hvordan pengene brukes. For det skal gjennomføres en jernbanereform som vi tror vil føre til oppsplitting, privatisering, dårligere økonomistyring og drift. Det er ikke vel anvendte penger, sier Rønoldtangen.