Birgit Stav, som til vanlig er LO Stats dirstriktssekretær i Hordaland og Sogn og Fjordane, har vært en populær kursleder for kurset Personalpolitikk – tilrettelegging av arbeid og menneskelige hensyn, som arrangeres to ganger i året. Denne uka gjennomførte hun sitt 25. i rekken og altså det siste, på Sørmarka utenfor Oslo.

22 svært engasjerte deltakere fra 8 forbund bidro til gode faglige diskusjoner, kunnskapsdeling, intensiv jobbing og en passe porsjon humor.

- Slik skal det være. Alt dette må til for at dette kurset er akkurat like moro å holde som de 24 andre jeg har hatt, sier Birgit.

Bjarte Engelsen Syse (t.v) er sekretær i NFFs forening ved Bergen fengsel.

- Dette kurset tar fram kunnskap som man kanskje allerede har, men som man ikke helt har visst hvordan man kan bruke, sier han. Forbundssekretær i NOF, Kenneth Askjem (t.h) er enig og peker samtidig på nytten av å møte folk fra andre virksomheter og andre forbund på samme kurs.

- Det setter diskusjonene om arbeidsmiljø og personalpolitikk inn i et større perspektiv og skaper nettverk og alliansepartnere, skyter Bjarte inn. Begge gir uttrykk for at Sørmarka er et flott sted å være på kurs, både selve anlegget og den flotte naturen i området rundt.

Bjarte og Kenneth