LO har alltid vært opptatt av videreutdanning og har presset på overfor flere regjeringer for å få til en ny satsing. Nå svarer Arbeiderpartiet med at de i forslaget til ny partiprogram lanserer en slik reform.

Når LO Stat-lederen applauderer forslaget, så er det fordi LO Stat har et tilbud som har gitt mange tillitsvalgte og medlemmer ny kompetanse på universitetsnivå.

Aas sikter til kursene i forvaltningspolitikk, organisering, læring og endring og organisasjon, demokrati og innovasjon i samarbeid med Universitetet i Bergen. Det førstnevnte kurset ble gjennomført for første gang i 2001, mens de andre to kom i henholdsvis 2003 og 2006.

Kursene er samlingsbasert med forelesninger og veiledning av oppgaver. Tar du alle tre kursene gir emnene til sammen 60 studiepoeng, som tilsvarer et ordinært studieår. De gir generell studiekompetanse, noe som betyr deltakere som er tatt opp med unntak fra kravet om studiekompetanse eller med realkompetanse vil ha generell studiekompetanse og mulighet til å søke ordinært opptak etter beståtte kurs.

-Dette deltidsstudiet har vært et svært populært tilbud blant våre tillitsvalgte og medlemmer. Det er alltid rift om kursplassene og vi skulle gjerne sett at enda flere fikk tilbud om plass. Vi vet at dette virker, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Han ønsker en helhetlig etterutdanningsreform velkommen, og er enig med AP-leder Jonas Gahr Støre, som mener det teknologiske skiftet kommer til å stille store krav til de ansatte og arbeidsgiverne.

-Men det må også bety at det legges til rette for at folk kan ta denne utdannelsen. Vi har sett en tendens der noen av dem som kommer inn på våre kurs ved universitetet i Bergen ikke får tjenestefri. Slike ting må avklares gjennom den varslede reformen, sier han.

Universitetet i Bergen gjennomførte i fjor høst en evaluering av kursene.  Formålet med evalueringen var å få svar på hvilket utbytte, nytte og bruk studentene har hatt av kursene. Datamaterialet består av tidligere kursevalueringer og en spørreundersøkelse.

Rapporten beskriver intensjoner og deltagernes opplevelse av relevans og utbytte. Analysen av spørreundersøkelsen viser generelt svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og kursene scorer høyt på både kvalitet, relevans og utbytte.

Utvikling av faglig og analytisk kompetanse får svært god tilbakemelding. Gjennomgående er det stor grad av tilfredshet med den kompetanse og de ferdigheter kursdeltakerne har fått og det oppfattes som relevant å bruke i flere sammenhenger. Men samtidig viser tilbakemeldingene at arbeidsgiver og forbunds tilrettelegging for bruk kan være en utfordring.

Totalvurderingen er god, og 90 % av respondentene mener kursene bør videreføres.

-Dette er et sterkt signal på at Arbeiderpartiet tenker riktig. Jeg vil gi dem honnør for initiativet, og vi bidrar naturligvis gjerne med våre erfaringer fra de siste 16 årene, sier Aas.