- Som parter har vi et ansvar for å lete etter en løsning. Fortsatt er det langt fram til vi kan si at vi nærmer oss en avslutning på denne konflikten, men jeg er glad for at alle partene nå mener at det mulig å starte opp en frivillig mekling, sier Rønoldtangen.

Rønoldtangen ønsker ikke å gå inn i enkelthetene rundt meklingen som skal skje i morgen, men bare legger til at LO Stat går inn i meklingen med mål om å finne en løsning.

- Det er likevel ingen tvil om at vi må se mye bevegelse fra motparten om denne meklingen skal gå i mål, sier hun.

LO-leder Roar Flåthen er også tilfreds med at meklingen gjenopptas

-Jeg er tilfreds med at LO Stat har svart positivt på initiativet fra Staten og besluttet å gjenoppta meklingen, sier Roar Flåthen.

Han mener det tyder på at motparten har signalisert at de har mer å gi, og håper at dette kan føre til en rask løsning på konflikten.

LO Stat har ca 4600 medlemmer i streik. Streiken fortsetter inntil annen informasjon blir gitt. Også under meklingen, understrekes det fra streikesentralen i Møllergata 10.