Rapporten gjør opp et fagligpolitisk regnskap så langt for Stoltenberg II-regjeringen. Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med 41 spørsmål om deres standpunkter i sentrale arbeidslivsspørsmål. Svarene var en medvirkende årsak til at LO-medlemmene sluttet massivt opp om regjeringen ved stortingsvalget det året.
 
Nå foreligger oppsummeringen. I regjeringens fagligpolitiske regnskap gjøres det opp status for regjeringens arbeid.
 
- Vi har oppnådd viktige resultater. Sammen med fagbevegelsen har vi stanset angrepene på arbeidstakernes rettigheter og vi har gjennomført en solidarisk pensjonsreform. Regjeringen har gjennom to handlingsplaner satt i verk tiltak mot sosial dumping, den tredje er under utarbeidelse våren 2013, skriver Statsminister Jens Stoltenberg i forordet.
 
- Over 340.000 flere er i arbeid i dag enn i 2005. To av tre i privat sektor. Bare i 2012 ble det startet 55.000 nye foretak i Norge. Vi styrte Norge trygt gjennom finanskrisen, og har den største sysselsettingen med Europas laveste ledighet som resultat, sier han.
 
LO slår fast at de er fornøyd og at regjeringen har levert.
 
- Vi har hatt et godt samarbeid med denne regjeringen. Den har gjort en god jobb for fagbevegelsen, sa Flåthen på LO-kongressen tidligere i mai.
 
Her kan du se og laste ned regnskapet (PDF-fil)