Konferansen, som ble arrangert i fellesskap av Spekter, LO Stat, YS-Spekter, Unio, Akademikerne og SAN, muligheter og utfordringer ny teknologi gir og hva teknologiutviklingen gjør med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen belyst.

Se innledningen til Anne-Kari Bratten fra Spekter, Lise Olsen fra LO Stat, Dag Bjørnar Jonsrud fra YS, Birgithe Hellerud fra SAN, Ylva Marrable fra Datatilsynet, Pål Molander fra STAMI, Hans Yngvar Torvatn fra Sintef Digital, Hilde Myhren og Erik Høiskar - begge fra Oslo Universitetssykehus og Bjørn Skrattegård fra Spekter.

Her kan du se opptaket fra konferansen