- Dette er riktig nok litt utenfor vårt kjerneområde, men når Sjømannsforbundet inviterer til valgkampsamarbeid stiller vi opp, smiler Lars Børseth, LO Stats distriktssekretær i Trondheim. LO Stats postkort og armbånd - begge med budskap tilpasset valgkampen -passer like bra på sjøfolk som på landkrabber.

Gamle Lofoten ligger til kai i Trondheim, og naturligvis treffer Børseth og Anna Kvithyll fra Norsk Sjømannsforbund på medlemmer, som tar seg tid til en liten faglig-politisk prat på morgenkvisten.