Politisk ledelse i Forsvarsdepartementet reiser for tiden landet rundt og avholder samråd. I dag var det Kjevik og Kristiansands tur. Statssekretær Roger Ingebrigtsen møtte tillitsvalgte i Norges Offisersforbund, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tjenestemannslag, LO og LO Stat for å ta i mot innspill.

Målet med disse samrådene er at berørte parter skal få komme med synspunkter på Forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarsdepartementet fikk dette dokumentet i november, som et innspill til ny langtidsplan for Forsvaret.

- Det er flott å kunne diskutere forsvarspolitikk på denne måten, mener LO Stats distriktssekretær i Rogaland og Agder-fylkene, Sigrun Torrissen. Deltagerne fikk høre innledninger fra blant annet Roger Ingebrigtsen og NOF-leder Egil André Aas, samt fra ledelsen på Kjevik.

Blant temaene som var opp til diskusjon var Heimevernets rolle, lokalisering av kampflybase og spørsmålet om fortsatt verneplikt i Norge.

- Departementet fikk gode innspill, og ikke minst klare råd om å ikke gi verdifull kompetanse på båten under planleggingen av det framtidige Forsvaret. Det var fint å legge merke til hvordan statssekretæren vektla det å lytte til de tillitsvalgte i den videre prosessen, forteller Torrissen.