Etter forrige ukes Fase 3-forhandlinger for dette store området i Spekter, gjensto bare Relacom som uløst. Dermed var kursen satt for Riksmeklerens kontor. Men etter å ha fått tenkt seg litt om, og etter dialog mellom LO Stat og Spekter, kom man fram til en løsning tirsdag.

- Begge parter innså at de måtte gi litt, men det var også aksept for at det måtte bli et moderat oppgjør. Og slik ble det, sier LO Stats nestleder, Eivind Gran.

Forhandlingsutvalget i Spekter samles torsdag for å godkjenne dette området og samtidig tre andre. NSB og de to helseområdene føyes da inn i rekken av områder som er i mål. Dermed gjenstår kun område 1, der pensjonsproblematikken hindrer en løsning.