Kurset i forvaltningspolitikk, med undertittelen "organisasjon, læring og endring" skal gir grunnleggende kompetanse og forståelse av hvorfor det blir omstilling, reformer og endringer i offentlig sektor. Gjennomføringen av kurset er basert på tre fysiske samlinger med forelesninger, gruppeaktiviteter, nettbaserte oppgaver og innlevering av case. studentene har vært gjennom følgende tema:

  • Organisasjonsteori: perspektiver, begreper og prosesser
  • Læring – reaksjon eller aksjon: perspektiver, kompetanseutvikling og kollektiv handling
  • Endring i moderne organisasjoner: kilder, prosesser og vilkår

På Sørmarka denne uka har tida gått med til å presentere caseoppgaver, høre de siste forelesningene og det kanskje mest spennende: få utlevert eksamensoppgaven.

- Det er mange tillitsvalgte her. Eksamensforberedelser og eksamen midt i et hovedoppgjør er tøft, men det ser ikke ut til å knekke motivasjonen og humøret, forteller Birgit Stav, som er LO Stats koordinator på kurset.