Det er sju mektige tillitsvalgte som nå har skrevet brev med en felles erklæring rettet til regjeringen og Robert Eriksson.

- Da forslaget til endringer i Arbeidsmiljøloven kom, sa jeg at dette var en oppskrift på et brutalisert arbeidsliv. Ansatte skal få mindre påvirkning på egen arbeidsdag, makt skal overføres fra arbeidstaker til arbeidsgiver, noe som vil bety at vi får et helt forandret arbeidsliv, ikke bare for kvinner, men for alle. Dessverre har det ikke skjedd noe i ettertid som har gjort at jeg har skiftet mening. Derfor er det viktig at fagbevegelsen tar denne kampen, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Hun har 100.000 medlemmer i ryggen når hun nå maner til kamp.

Hun gjør felles front med lederne i Fagforbundet,  Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen, Handel og Kontor, LO Stat og Arbeidsmandsforbundet i et kvinneopprør mot forslaget til endringer av arbeidsmiljøloven som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson forsøker å presse igjennom – tross massiv motstand. Tilsammen representer de over 800 000 norske arbeidstagere.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, representerer LOs største forbund med 341 000 medlemmer.

- Forslagene betyr flere midlertidige ansettelser, mer overtids- og søndagsarbeid og større frihet for arbeidsgiverne til å innføre lange vakter. Slikt skaper ikke frihet, men frykt blant mange arbeidsfolk. Vi sier nei takk til høyresidens frihetsbegrep. Mange flere vil få midlertidig stilling, og mister dermed muligheten til blant annet boliglån, sier Nord til VG.

- Regjeringen er i ferd med å ødelegge det norske, velfungerende arbeidslivet etter en oppskrift som har vist seg å fungere svært dårlig i andre land: Tyskland, Storbritannia, Spania og Sverige for eksempel. Jeg anbefaler regjeringen å anvende fjellvettregel nummer 8: Vend i tide. Det er ingen skam å snu, sier hun.

Les den felles erklæringen mot forslagene i AML her

De sju forbundslederne er:

  • Tone Rønoldtangen, leder LO Stat - 100 000 medlemmer i staten og Spekter.
  • Mette Nord, leder i Fagforbundet - 341 000 medlemmer.
  • Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet - 163 000 medlemmer.
  • Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund - 103 000 medlemmer.
  • Erna Hagensen, leder i Arbeidsmandsforbundet. (LO) - 33 000 medlemmer.
  • Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor. 68 115 medlemmer.
  • Mimmi Kvisvik, leder i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO) - 27 000 medlemmer.