Deltakerne på Sørmarka kommer fra seks ulike forbund og de øver seg på forhandlingsteknikk og lovverket i staten. Distriktssekretær i LO Stat Lars Buenget Børseth er kursansvarlig og tar deltakerne med på en firedagers reise i lov- og avtaleverket. I tillegg til at de dykker ned i ulike lover, avtaler og forskrifter trener de mye på konkrete forhandlinger. Rollespill er en viktig del av dette kurset.

Ingrid Bjørdal Tangen og Farukh Qureshi kommer fra henholdsvis Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), og de fleste av de 24 deltakerne kommer fra disse to forbundene som ansatte i Bufetat og kriminalomsorgen.

Farukh er ansatt som fengselsbetjent i Oslo fengsel og har vært tillitsvalgt siden 2014. Han forteller at de har vært igjennom en stor omstillingsprosess i Oslo, og at han deltar på kurset fordi han ønsker en bevisstgjøring rundt forhandlinger og forhandlingsordningen i staten.

- Jeg har behov for å få formalisert forhandlingskompetansen, få en bekreftelse på at jeg faktisk kan det jeg kan, forteller han. - Kurset er veldig bra, fortsetter Farukh, både når det gjelder teoridelen og ikke minst diskusjonene i gruppene i forkant av rollespillene. Jeg har aldri vært spesielt glad i rollespill, men på dette kurset fungerer det veldig bra ettersom det vi trener på realistiske saker.

Ingrid jobber ved Vestlundveien ungdomssenter i Bergen. Hun har vært plasstillitsvalgt de siste to og et halvt åra. Hun ble oppfordret til å søke på dette kurset og forteller at hun skulle gjort det for lenge siden fordi hun har god bruk for kompetansen.

- Jeg har fått lære mye nytt disse dagene.Jeg har fått en mye bedre forståelse for mine rettigheter og plikter som tillitsvalgt, og ikke minst hva jeg har rett til å drøfte og forhandle med arbeidsgiver om, sier hun.