Dagen åpnet med gratis frokost og appeller fra LO, SP, SV og AP på LO-borgen på Gråberg. Videre var det bedriftsbesøk, stand utenfor «Lokket», gratiskonsert, stand og ungdomsappeller fra LO, SU, Senterungdommen og AUF i Elvarheimsparken.

LO Hedmark hadde ordnet det slik at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet står under LO-teltet sin stand. Dette for å synliggjøre det rød-grønne samarbeidet på en tydelig måte.

Dagen gikk unna i en avslappet atmosfære, og mange stakk innom for en hyggelig prat om politikk og andre ting. 

Følgende holdt appeller; Fra Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, fra Sosialistisk venstreparti, Karin Andersen, fra Senterpartiet Olov Grøtting, og fra LO 1. sekretær Peggy A. Hessen Følsvik.

LO Stats rød-grønne armbånd og lodd gikk unna. Med andre ord en flott og vellykket dag, meldes det fra distriktssekretær Jørund Hassel.