- Sju modige medlemmer ved Røde Kors Haugland har stått i front i kampen for gode og trygge pensjonsordninger. For Fagforbundet er dette en stor seier, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

- Streiken har satt en stopper for at Røde Kors Haugland endrer pensjonene til våre medlemmer uten at vi er enige om hva slags type pensjon vi skal ha i framtiden, poengterer han

Resultatet kom etter tvungen mekling

I dag torsdag startet tvungen mekling for de streikende ved Røde Kors Haugland. Meklingen endte med enighet om at dagens pensjonsordning beholdes som den er ut inneværende tariffperiode, med mindre de lokale parter blir enige om en endring.

- Forhandlingsrett på pensjon er avgjørende for å sikre gode pensjonsordninger både for dagens ansatte og de som kommer etter, sier forhandlingsleder for LO Stat, Sissel Hallem.

Rehabiliteringssenteret Røde Kors Haugland har i dag offentlig tjenestepensjon. Det er en pensjonsordning som er lik det kommunalt ansatte og ansatte i helseforetak har. Streiken ble et faktum da Røde Kors Haugland ensidig ønsket å endre tjenestepensjonsordningen til en innskuddspensjonsordning.

Økonomi i oppgjøret.

Hovedoppgjøret 2020: Det gis et generelt tillegg på 975 kroner fra 1. april 2020. Det gis et generelt tillegg på 10.200 kroner fra 1. oktober 2020. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Mellomoppgjør 2021: Det gis et generelt tillegg på 9300 fra 1. april 2021. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Kvelds- og nattillegg mellom klokka 17.00 og 07.00 økes fra 60 til 66 kroner per time med virking fra 1. april 2021.

Oppgjøret går nå til uravstemning

Her kan du laste ned Riksmeklerens møtebok (PDF, 107KB)