Etter en travel og utfordrende vår der et dramatisk tariffoppgjør toppet det hele, er det godt for LO Stat-lederen å ha ferie. Men helt fri har hun ikke. Noen dager på jobb og hjemmekontor blir det. For å forberede høstens begivenheter. Det viktigste i så henseende er representantskapsmøtet og Kartellkonferansen på Pers hotell i dagene 22.-25 november.

Mye planlegging gjenstår, og selv om dette er et lagarbeid for LO Stats administrasjon, liker sjefen å være involvert i forberedelsen. Bortsett fra en ting, som hun holder seg langt unna.

- Ledervalget har jeg ikke tenkt å blande meg inn i. Vi har en svært kompetent valgkomité under ledelse av Norsk Jerbaneforbunds Jane B. Sætre. Jeg er sikker på at de kommer til å gjøre en god jobb.

Slik det ser ut akkurat nå, innledes dagene på Gol med første del av representantskapsmøtet. Deretter blir det kartellkonferanse, før det hele avsluttes med siste del av representantskapsmøtet .

Rønoldtangen vil ikke røpe så mye om programarbeidet for den tradisjonsrike konferansen, hun bare slår fast at det kommende stortingsvalget i 2017 naturlig nok blir et av temaene.

- Men vi legger vekt på at konferansen også i år skal bli det politiske verkstedet vi er så stolte av. Med gode innledninger og debatter. Dette blir min siste konferanse som leder, og jeg har ikke planer om at programmet skal bli noe dårligere enn de siste årene, smiler Rønoldtangen.