Tone Rønoldtangen, som har vært LO Stats leder i over seks år, blir pensjonist. Dermed må valgkomiteen finne en ny leder. Norsk Jernbaneforbunds Jane B. Sæthre leder komiteen, som ikke bare skal finne LO Stat-topp, men også legge et puslespill av tillitsvalgte på LO Stats hovedkontor og i distriktsapparatet. Komiteen må ta hensyn til elementer som blant annet erfaring, kjønn og forbundstilhørighet før de legger fram sin innstilling den 24 november. Fem uker før var det lansert to lederkandidater, Offisersforbundets leder, Egil André Aas og Ragnar Bøe Elgsaas fra Norsk Tjenestemannslag. Deretter ble dagens nestleder, Eivind geran lansert av Handel og Kontor, slik at det nå er tre lederkandidater. En drøy måned før "landsmøtet" slår dagens leder fast at hun ikke har tenkt å si og mene noe som helst om valget.

-For det første er det lenge igjen til representantskapsmøtet og vi skal ha respekt for valgkomiteens arbeid. For det andre ville det rett og slett ikke vært riktig av meg å mene noe. Så jeg har ikke tenkt å si noe, før etter at valget er foretatt, sier en bestemt Rønoldtangen.

Men det er ikke bare valg som skal gjennomføres på representantskapsmøtet. regnskap/årsmeldinger/prinsipp- og handlingsprogram/vedtekter og eventuelle uttalelser skal debatteres også vedtas.Medlemsforbundene forbereder seg garantert godt også til denne delen av representantskapsmøtet.

Men denne tradisjonellelle samlingen noen novemberdager på Pers hotell hadde naturligvis ikke vært det samme uten den tradisjonelle Kartellkonferansen. Konferansen har tradisjonelt vært et "tenkeloft" der aktuelle samfunnsspørsmål belyses og nye ideer lanseres, og har vært arrangert siden 50-tallet. Det er beskrevet som et viktig politisk verksted.

Programarbeidet for konferansen, som arrangeres 23. november og halve dagen den 24., er ikke sluttført. LO Stat har de siste årene lagt mye vekt på å ha så dagsaktuelle temaer som mulig. Men det er ingen hemmelighet at det blir faglig-politisk debatt med innledninger av LO-leder Gerd Kristiansen og leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Den sittende regjeringen representeres i programmet av statsråd Anniken Hagulie i Arbeids- og sosialdepartementet. Andre tema er valgkampen i 2017, ulikhet i norsk helsevesen,  delingsøkonomi og overvåkning i norsk arbeidsliv. Og, kanskje litt overraskene, en sving innom den amerikanske valgkampen. Programmet i sin helhet foreligger i månedsskiftet oktober/november.