Avtalene gjelder dekning av utgifter til reiser og kost innenlands og utenfor Norge, og er sentrale avtaler som også benyttes av de fleste i privat sektor. Avtalene forhandles mellom partene i staten.

På grunn av restriksjonene under pandemien er det ikke praktisk mulig å gjennomføre disse forhandlingene, slik at partene har blitt enig om å forlenge dagens avtale ut juni. Man tar sikte på å gjennomføre forhandlinger i løpet av juni.