Jernbaneverket blir et trafikkdirektorat med ansvar for ruteplaner, offentlig kjøp av transporttjenester, anbudene i persontrafikken og langtidsplanlegging. De øvrige oppgavene legges til en forvaltningsbedrift, der drift og vedlikehold skal ut til private.

Dette er noen av signalene forbundsleder Kjell Atle Brunborg i Norsk Jernbaneforbund (NJF) fikk i et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les hele saken på aktuell.no