Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet.

For oss er det helt uforståelig at regjeringa nå hevder at det er fare for liv og helse. Vi har hatt et svært ansvarlig streikeuttak ved sykehusene og gjort alt som står i vår makt for å hindre at konflikten rammer pasientene, sier Mette Nord.

Fra første dag av streiken har vi gjort det klinkende klart at vi ville innvilge søknader om dispensasjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes.

– Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har til tross for dette ikke sendt oss en eneste dispensasjonsøknad. Derfor er det så overraskende for oss at regjeringa nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sier lederen av Fagforbundet.

Streik for rettferdig pensjon. 

Streiken ble satt i gang fordi det er blodig urettferdig at mange tusen ansatte med små deltidsstillinger og lave inntekter ikke får rett til pensjon, slik andre ansatte får.

– De streikende har opplevd sterk støtte fra andre ansatte, fra pasienter og pårørende ved sykehusene. Dessuten har de folket i ryggen. 91 prosent av de spurte støtter kravet om at også deltidsansatte må få pensjon, viser en meningsmåling fra Sentio. Det er altså brei og sterk folkelig støtte til kravet om pensjon fra første krone, som sykehusdirektørene og helseforetaka har avvist, slår Mette Nord fast.