-Når regjeringen kutter i formuesskatten slik at de med de høyeste inntektene får store lettelser, må det nødvendigvis gå utover noe. Budsjettforslaget viser at gevinsten for de som allerede har mest, går på bekostning av de nederst på stigen og fellesskapsløsninger. Det er en utvikling vi tidligere har advart mot, og som vi vil slåss i mot, sier Rønoldtangen.

Regjeringen varsler det de kaller en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det spesielle er at gevinsten er tatt ut på forhånd ved å kutte i virksomhetens budsjetter. LO Stat-lederen advarer mot denne måten å budsjettere på.

-Hvis hensikten er bedre tjenester, kan effekten raskt bli det motsatte.  Man bør jo først finne tiltakene og deretter synliggjøre gevinstene, sier Rønoldtangen

LO Stat-lederen har en mistanke om at «effektivisering» i denne sammenheng betyr mer privatisering.

Hun viser nemlig til at regjeringen i et annet budsjettkapittel legger til rette for en storstilt privatisering av offentlige tjenester ved å innføre en ordning som gir private firmaer mulighet til å levere tjenester til statlige virksomheter uten å bli belastet med merverdiavgift.

Når det offentlige kjøper tjenester av et privat firma, må de betale merverdiavgift på tjenesten. Regjeringen hevder at dette er urettferdig – fordi når den offentlige virksomheten utfører tjenesten selv, slipper de merverdiavgiften.

 -Hva med private firmaer som holder seg selv med regnskapskontor og utredningsavdelinger? De slipper også å betale merverdiavgift på disse tjenestene. Nå vil de komme til dekket bord og få en stor fordel, mener hun.

For ytterligere kommentarer:

Tone Rønoldtangen

Tlf: 930 05 183