Den tradisjonelle konferansen på Pers hotell på Gol har i november i snart 40 år samlet 200 deltagere, innledere og gjester til det som er beskrevet som et av de viktigste politiske verkstedene i Norge.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen forteller at det var umulig å lage et program for årets konferanse uten å ha med seg det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli. LO Stats hovedkontor ligger rett i nærheten av regjeringskvartalet, og bygningen som huser LO Stat og medlemsforbundene ble skadet i eksplosjonen. 

Nøyaktig fire måneder etter at bomben smalt i regjeringskvartalet åpner Rønoldtangen konferansen.

- Flere LO-forbund mistet medlemmer i et angrep som var rettet mot regjeringen, AUF og arbeiderbevegelsen. Derfor har dette preget oss veldig sterkt. Samtidig ønsker vi å bidra til at blikket rettes framover. Gjennom innledninger og en paneldebatt ønsker vi å få belyst hva det som skjedde 22. juli vil føre til for landet og samfunnsdebatten. Det er den røde tråden i programmet for 22.november, sier hun.

Kristian Berg Harpviken fra Fredsforskningsinstituttet, Ali Esbati fra tankesmia Manifest og partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet holder de tre første innledningene, mens AUF-leder Eskil Pedersen, generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp og Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen også slipper til før dagen avsluttes med en paneldebatt.

Dagen etter står inkludering og integrering på programmet. Med innledere som Lars Østby (SSB) Elisabeth Eide (professor i journalistikk) og Akhenaton Oddvar De Leon fra Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) er det meningen å sette søkelyset på inkluderingsdebatten i Norge gjennom ulike innfallsvinkler.

Samme dag innleder Jens Stoltenberg og Roar Flåthen til faglig-politisk debatt, før statsråd i FAD, Rigmor Aasrud avslutter dagen.

Torsdag 24. november står arbeidstidsordninger på programmet. Debatten som har rast om nye arbeidstidsordninger og Arbeidsmiljøloven finner veien til Gol når Torgeir Aarvaag Stokke (Fafo), Anne-Kari Bratten (Spekter) og nestleder Mette Nord fra fagforbundet innleder.

- Vi er stolt over å kunne presentere det vi tror er et variert og spennende program. Kartellkonferansen skal gi kunnskap og by opp til debatt, samtidig som vi legger vekt på at det skal være et forum der man kan fullføre et resonnement, noe som ikke alltid kjennetegner norsk samfunnsdebatt, sier Rønoldtangen.