Tirsdag 13. november:

14.00: Lunsj

15.30: Oppstart representantskap.
Behandling av saker til representantskapet fram til 19.00. Kveldsmøte ved behov.

19.00: Middag


Onsdag 14. november:

Tone RønoldtangenSesjoner før lunsj:

09.00-09.30:
Åpning av Kartellkonferansen
v/LO Stat-leder Tone Rønoldtangen

 

Tone Fløtten, FAFOFolkets røst

v/Tone Fløtten og Anne Britt Djuve, Fafo

Europa sliter. Jobber og fellesskapsløsninger forsvinner i gjeldssluket. Her i Norge er det motsatt. Men dagens meningsmålinger tyder ikke på noen stor politisk gevinst for resultatene av de rødgrønnes stø kurs-politikk.

Anne Britt DjuveHva tenker norske velgere egentlig om krisa ute og tilstanden her hjemme? Fafo har sjekket for oss.

 

 

Raymond Johansen (Ap)Den politiske situasjonen og veien fram mot stortingsvalget 2013

v/Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet

Det er fortsatt nesten ett år igjen til befolkningen skal si sitt i stortingsvalget. Men den lange valgkampen er allerede i gang. Meningsmålingene akkurat nå går ikke i de rødgrønnes favør. Samtidig er målingene omtrent på samme nivå som ett år før siste stortingsvalg, og både fagbevegelsen og de rødgrønne har tro på at en ny valgseier er innen rekkevidde.

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen møter på Gol tillitsvalgte fra 17 av LOs forbund og innleder til debatt med hovedvekt på utfordringene fram mot valget i september 2013.

Kate Hansen BundtEU anno 2012 – kontinuitet eller krise?

v/Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité

Mens norsk økonomi preges av høy sysselsetting og store overskudd i nasjonalregnskapet, er store deler av Europa i knestående. Fredsprisen til tross: Eurosonen preges av høy arbeidsledighet, hardhendte kutt i offentlig sektor og for enkelte lands vedkommende, politisk og sosial uro, selv om det også finnes noen tegn på bedring.

Til Kartellkonferansen kommer Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité. Hun vil gi oss en dagsaktuell situasjonsrapport, og en vurdering av mulige scenarier framover, der spesielt Tysklands rolle blir viktig.

13.00: Lunsj

Etter lunsj:

Jens StoltenbergEt samarbeid som gir resultater

Faglig-politisk debatt med innledninger fra Jens Stoltenberg og Roar Flåthen.

Denne høsten feiret de rødgrønne sju år ved roret. Disse sju årene har vært preget av et tett faglig-politisk samarbeid som har gitt gode resultater på mange områder. Men en oppsummering vil nødvendigvis også måtte inneholde saker som har utfordret samarbeidet.

LO-leder Roar FlåthenKartellkonferansen er hvert år en arena hvor regjeringen får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i LO Stats forbund. Så også i år. LO-leder Roar Flåthen og statsminister Jens Stoltenberg kommer til Gol for å innlede til debatt. Det gjør de ved å si noe om utfordringene for landet, for den rødgrønne regjeringen, for arbeidslivet og for det faglig-politiske samarbeidet. 

 

19.30: Den kulturelle overraskelsen

20.00: Julebord
 

Torsdag 15. november:

Sesjoner før lunsj:

Jon Hippe, FAFONordMod 2030 – samfunnsmodeller under press

v/Jon Hippe, daglig leder i Fafo

SAMAK gitt en nordisk forskergruppe med representanter fra alle de fem nordiske land oppdraget med å granske tilstanden til de nordiske samfunnsmodellene. Dette gjør de ved å se på internasjonale og nasjonale utviklingstrekk og hvilke følger de kan få for samfunnsmodellenes sentrale kjennetegn og framtidige bærekraft. Det sentrale spørsmålet er hvilke risikoer og utfordringer samfunnsmodellene må takle i årene frem mot 2030. Målet med prosjektet er å gi et grunnlag for politikkutforming for å kunne fornye de nordiske samfunnsmodellene.

Fafo-sjef Jon Hippe leder arbeidet og kommer til Kartellkonferansen for å si noe om prosjektet og samtidig se litt inn i glasskula for oss.

Julie Lødrup, Manifest AnalysePrivatisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor – hvem tar gevinsten?

v/ Julie Lødrup, leder i Manifest Analyse.

Tilhengere av privatisering har blind tro på at konkurranseutsetting i velferdsstaten skaper innovasjon, som gjør det mulig å kutte i velferdsbudsjettene og øke kvaliteten på samme tid. Problemet er at det ikke finnes forskning som sier det samme. Erfaringene fra våre naboland og internasjonal forskning peker heller motsatt vei. Forskerne fant derimot noe annet – at selskapene i velferden jevnt over har større profitt enn i andre sektorer og at betingelsene for de ansatte blir dårligere ved privatisering.

Dette er utgangspunktet når Julie Lødrup fra tenketanken Manifest Analyse entrer talerstolen på Kartellkonferansen for å belyse problemstillingen. 

 

Kristine Nergaard, forsker i FAFOFrontfagsmodellen – utfordringer i årene framover

Innledninger:

Kristine Nergaard, forsker i Fafo
Arve Bakke, leder i Fellesforbundet
Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat
Arve Bakke, FellesforbundetRigmor Aasrud, statsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Frontfagsmodellen er for tida svært aktuell. Den preget deler av årets tariffoppgjør og det er nedsatt et ekspertutvalg ledet av Steinar Holden, som blant annet skal se nærmere på lønnsdannelsen etter at handlingsregelen ble innført for 12 år siden.

I denne sesjonen får vi bakteppet presentert fra Fafo-forskeren Kristine Nergaard og dessuten innledninger fra tre sentrale aktører i debatten om frontfaget i en ny tid. Innledningene etterfølges av en panelsamtale mellom innlederne. 

1300: Lunsj

Sesjoner etter lunsj:

Rigmor AasrudStaten inn i en ny tid

v/ statsråd Rigmor Aasrud, FAD

Fornying, effektivisering og målstyring. Sentrale begreper i offentlig sektor de siste to tiårene. Uansett regjering og uansett statsråd. I staten gir dette seg flere utslag. Det finnes eksempler på svært vellykkede omstillinger, og det finnes eksempler på det motsatte. De som til daglig jobber i staten kan si mye om begge deler.

Sjefen for det hele er statsråden i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. På Gol møter hun tillitsvalgte som har sett prosessene på nært hold. I denne innledningen er statsråden invitert til å si noe om status i 2012 og regjeringens utfordringer og planer for staten.

Debatt og oppsummering

Jonas Gahr StøreHvordan står det til med helsa?

v/ Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ekspertene er enige. Helse og omsorg blir en viktig valgkampsak i 2013. Mange er raske med å svartmale, mens Helse- og omsorgsministeren blir beskyldt for skjønnmaling.

Det er under to måneder siden han tiltrådte, men vi tipper at Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre kommer til å stille noen diagnoser og si noe om utfordringene og hvordan regjeringen har tenkt å møte dem.

Denne sesjonen og den etterfølgende debatten avslutter selve Kartellkonferansen.

Debatt og oppsummering

17.30 – 19.00 Representantskapssaker. Kveldsmøte ved behov.

19.00 Middag
 

Fredag 16. november

09.00-11.00: Representantskapssaker.

Avslutning