Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) og utenriksminister Jonas Gahr Støre skal holde innledninger på et landsmøte som også skal stake ut kursen fram mot det som neste sommer kan bli et storforbund i LO. Postkom, Norsk Transportarbeiderforbund, Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi.

Postkoms landsmøte skal ikke gjøre noe vedtak om Forbundsalliansen. Det ligger lenger fram i tid. Det landsmøtedelegatene får, er en orientering av prosjektleder Bjørn Willadssen, og en mulighet til å gå på talerstolen og ytre en mening om saken. 

Men altså: mye politikk.

- Landsmøtet vil se framover mot stortingsvalget neste år. Det er et markant skille mellom høyresiden og de rødgrønne også når det gjelder postpolitikk og statlig eierskap. Høyresiden ønsker å liberalisere postmarkedet fullt ut, innføre EUs tredje postdirektiv og splitte opp og privatisere Posten Norge. I tillegg vil de svekke arbeidsmiljøloven. De vil forandre Norge i en retning som ikke vanlige folk er tjent med. Det vil vi mobilisere i mot, sier sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Torsdag 6. september kommer samferdselsminister Marit Arnstad kl 0900, tett fulgt av LO-leder Roar Flåthen. Dagen avsluttes med et kulturinnslag hvor forfatter Vigdis Hjorth kl 15.30 leser utdrag fra sin nye roman ”Leve posthornet!” som har Postkoms kamp mot EUs tredje postdirektiv som bakteppe.

For fire år siden var det mye dramatikk rundt valgene. Da ble forbundsleder Øverland utfordret av Paul Gamlemshaug, som tilhører venstresida i forbundet. Øverland gikk seirende ut av kampen. Denne gang ligger det ikke an til støy rundt valgene, som gjennomføres fredag.

1. nestleder Ingeborg Sætre har ifølge Posthornet annonsert at hun ikke tar gjenvalg. Gerd Øiahals, som i dag jobber som forbundssekretær med tariff som område, er utpekt av dagens forbundsledelse som den beste kandidaten til å etterfølge Sætre i ledertroikaen. 

Landsmøtet avsluttes fredag 7. september, etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre kl 12.00 har gitt en oppdatering og status for det første norske veto mot et EU-direktiv. 

Landsmøtesidene til Postkom finner du her: