Kurset er populært. Denne gang hadde over 70 søkere sendt inn søknad. Men det kommer flere sjanser.

- Jeg søkte kurset fordi temaet er relevant for meg både som personalforvalter og verneombud i NAV, forteller Bente Nordahl Langsø.

- Arbeidsformen i kurset gir rom for både faglig påfyll og refleksjoner rundt mellommenneskelige reaksjoner og god personalpolitikk, sier Bente som er organisert i NTL.

Olav Sara Nikkinen fra Skolenes Landsforbund synes kurset er nyttig og spennende med god progresjon og måloppnåelse.

- Det oppfyller intensjonen med kurset, sier Olav som liker vekslingen mellom plenumsdiskusjoner og arbeid i mindre grupper.

Distriktssekretærene Birgit Stav og Lars Børseth kan fortelle at kursdeltakerne er en flott gjeng som aktivt deltar med sin kunnskap, engasjement og fin humor.