Deltakerne kom fra virksomheter både i stat og Spekter, og den berømte knappenåla som falt kunne høres i begge kursrommene mens Jørund Hassel og Mona Fagerheim gikk gjennom et omfattende regelverk. For dette er viktig stoff for tillitsvalgte som møter arbeidsgiver til forhandlinger om arbeidsplaner.

 - Dette er faktisk tredje gang jeg tar kurset. Regler endres og arbeidsgiver utfordrer oss stadig med nye og kreative løsninger på arbeidsplaner. Derfor føler jeg det er viktig å være oppdatert på dette, sier Per Magne Ingebretsen.

Torill Karlsen fra Postkom sier seg enig:

- I tillegg til at jeg får viktig oppdatering på hvilke lover og regler som gjelder, gir kurset meg også faglig inspirasjon. Dessuten er det fint å ha på CVn, mener hun.

Fire dager med mye teori kan slite ut den beste, men kurslederne forteller om gode diskusjoner om både lovverk, avtaler og ikke minst praktiseringen av dem.

- Hver gang vi holder disse kursene hører vi eksempler på at det praktiseres arbeidsplaner som avviker fra lov og avtaler. Den beste medisinen mot dette er opplæring, mener Jørund Hassel, til vanlig distriktssekretær i Hamar.

Sammen med kollega Mona Fagerheim i Bodø må han nok til pers flere ganger. For disse kursene har en tradisjon for å bli raskt fulltegnet.

De neste sentrale LO Stat-kurs av denne typen gjennomføres i mars. Har du lyst å delta kan du søke via LO Stats kurssider .

Og husk: Kursene er gratis for medlemmer i LO Stats forbund.