Kurset «Personalpolitikk – tilrettelegging og menneskelige hensyn» er et av LO Stats mest populære ukekurs. Kurset er arrangert to til tre ganger i året siden 1996 og retter seg mot både tillitsvalgte, verneombud, personalmedarbeidere og ellers alle som har interesse for å bidra til godt arbeidsmiljø i sin virksomhet.

- En god miks av folk med ulik bakgrunn er en fordel, sier distriktssekretærene Birgit Stav og Lars Børseth som er ansvarlige for kurset.

- Mye av læringen ligger i de diskusjonene som oppstår som følge av deltakernes ulike erfaringer. I denne gruppa er det samlet mye kompetanse og vår rolle er blant annet å bidra til at denne kommer til felles nytte i både plenum og gruppearbeidene, forteller de videre.

- Dette er et nyttig og innholdsrikt kurs, er attesten fra John Talley (Fagforbundet) og Astri Sjuls (FO), når vi avbryter dem i en diskusjon om hvilke verdier som er viktigst for å skape en god organisasjonskultur.

Torsdag er viet gjesteforeleser Astrid Voll Storaas som foreleser om den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø. Deltakerne får ellers prøvd seg litt på rollespill, nettopp for å vurdere samme sak fra ulike vinkler.

Kurset avsluttes med at deltakerne lager sin egen handlingsplan basert på vår problemløsningsmetode.