- Det som har slått meg er at deltakerne kommer fra utrolig forskjellige yrker og arbeidssteder og likevel står vi overfor mange like problemstillinger. Da er det også naturlig at vi knytter kontakter og etablerer nettverk som vi senere kan benytte, sier Larsen og Monsås.

24 tillitsvalgte, verneombus og vanlige medlemmer deltok på dette temakurset forrige uke. De kom fra såpass forskjellige forbund som EL&IT, Fagforbundet, Fellesforbundet, FO, HK, NFF, NJF, NLF, NTF, NTL og Postkom.

Astrid Voll Storaas var innleder på temaet «Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø» og hun var en svært engasjert og inspirerende innleder.

Ellers var distriktssekretærene  Lars Børseth og Birgit Stav kursledere og innledere på temaer som arbeidsmiljø, inkluderendea arbeidsliv, personalpolitikk, systematisk HMS-arbeid og opplæring i handlingsmetoden, som er en problemløsningsmetode/ verktøy for tillitsvalgte i arbeidsmiljøsaker.

Kurset har bestått av forelesninger og gruppearbeid og ble avsluttet med utarbeidelse av handlingsplaner.

Kari Gro Monsås forteller at hun søkte kurset fordi temaet personalpolitikk fenger. Hun syns det er fint at innledningene bygger på hverandre og gir bedre forståelse av sammenhengen i lover og avtaleverket rundt personalpolitikk,

- Det er flott at kurset går over mange dager for da får vi behandlet temaene både i forelesning, gruppearbeid og med gjennomgang i plenum etterpå. Kurset gir mulighet for å diskutere tema og problemstillinger i mindre grupper, og jeg har fått nyttige tilbakemeldinger både i gruppen og i plenum. Du får bekreftelse på at arbeidet du gjør for dine medlemmer både er riktig og viktig, forteller hun.

- Tenk hvis lederne kunne sett tillitsvalgte som en ressurs som de kan rådføre seg med, så ville nok mange problemer vært løst før det ble en sak, skyter Larsen inn.

Kurset har lært meg å jobbe systematisk med HMS og å bruke handlingsmetoden og dette kommer jeg til å bruke når jeg kommer tilbake på jobb, forteller han.