- Vi er stolt over å kunne presentere et spennende program for konferansen også i år. Kartellkonferansen en viktig del av vår virksomhet. Vi ønsker å bidra til at samfunnsdebatten blir litt mindre tabloidisert og flyktig. Å samles tre dager på Gol gir oss denne muligheten,  sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Konferansen på Pers hotell på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland. Den har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres og har vært arrangert årlig - med noen opphold - helt siden 50-tallet.

Som naturlig er preger resultatet av høstens Stortingsvalg programmet. Konferansen innledes med at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får sin første mulighet til å snakke direkte til LO-tillitsvalgte i statsforbundene. Her får han garantert også noen klare tilbakemeldinger.

Klima og miljø har også en stor plass i programmet når to tidligere miljøvernministre, miljøeksperter, politikere en LO-topp og en forsker vil si sin mening om høstens stortingsvalg representerte et skifte i norsk klima- og miljøpolitikk.

Hele onsdag er satt av til å analysere og diskutere den rådende politiske situasjonen. Partisekretær Raymond Johansen og valgforskeren Anders Todal Jenssen slår an tonen, før de politiske kommentatorene Marie Simonsen fra Dagbladet, Hege Ulstein fra Dagsavisen og Jan Arild Snoen fra Minerva får ordet.

Denne dagen avsluttes med den tradisjonelle faglig-politiske debatten med innledninger av Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen.

Situasjonen i Sverige har preget debatten i Norge i flere år. Fra tenketanken Katalys kommer Daniel Suhonen for å gi en dagsfersk vurdering av hva sju år med konservativ regjering har gjort med svenskene og folkhemmet. Dette innslaget på torsdag markerer også avslutningen av årets konferanse.

Programmet:

Tirsdag 19. november:

12.30-13.30 Lunsj

14.00-14.30: Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Åpning av Kartellkonferansen 2013.

 

14.30-16.00: Kommunal- og moderniseringsminister Jan

Tore Sanner.

«Ny statsråd -ny kurs i staten.»

Pause

 

Da klimaspørsmålet traff valgkampen

Klima- og miljøspørsmålet ble viktigere i valgkampen enn mange trodde på forhånd. På Kartellkonferansen stiller vi spørsmålet om dette er en trend som vil vedvare.

 

16.15-1645: Hovedinnledning v/Elin Lerum Boasson, forsker i Cicero, senter for klimaforskning.

«Klimapolitikk -Norge og EU på kollisjonskurs?»

Om norsk miljøpolitikk i et historisk perspektiv, miljødebatten i Europa og klima- og miljøpolitikk med ny regjering.

 

16.45-17.00: Thorbjørn Berntsen, tidligere miljøvernminister.

«Er det noe som har endra seg?»

Om klima og miljødebatten før og nå, hva som bør være Arbeiderpartiets klima- og miljøpolitikk i opposisjon og litt ettertanke fra en tidligere miljøvernminister.

 

Pause

 

17.15-1830: Panelsamtale ledet av Terje Svabø.

«Norge - Miljøfyrtårn eller oljebrenner?»

Deltakere, i tillegg til hovedinnlederne:

Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant fra MDG.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV og tidl. miljøvernminister.

Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

 

Onsdag 20. november:

0900-1300: "Stortingsvalget 2013. Da Norge endret kurs."

I denne sesjonen ønsker vi å diskutere valgresultatet, den

politiske situasjonen og spå litt om framtida.

 

09.00-09.30: Tone Fløtten og Sissel Trygstad, Fafo.

Innledning og presentasjon.

 

09.30-10.10: Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet.

«Hva betyr valgresultatet, hvordan møter Arbeiderpartiet

utfordringene»

 

Pause

 

10.30-11.10: Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU.

«Bak tallene – hva skjedde? Stortingsvalget 2013 sett med

valgforsker-blikk.»

 

11.15-11.45: Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Jan Arild Snoen,

journalist og blogger i Minerva.

«Fra rødgrønt til blått - kommentariatet analyserer valget.»

Vi slipper til tre av de mest markante politiske kommentatorene, som gir sin vurdering av hva som egentlig skjedde ved

stortingsvalget 2013. Og litt om den første tida til regjeringen Solberg.

 

Pause

 

12.00-13.00: Panelsamtale med alle innlederne/

kommentatorene.

«Hva nå, lille Norge?»

En panelsamtale der vi konsentrerer oss mest om å se framover. Varer denne regjeringen i fire år? Hvordan vil den endre

Norge? Hvilken rolle og hvilket spillerom har opposisjonen? Spørsmålene stilles og samtalen blir moderert av Tone

Fløtten og Sissel Trygstad, Fafo.

 

13.00-14.00: Lunsj

 

14.00-18.00: Faglig-politisk debatt. Innledninger ved Jens

Stoltenberg og Gerd Kristiansen.

Åtte år med rødgrønt styre. Så var det slutt. Norge har fått en ny regjering som lover store forandringer. Dette er bakteppet

når Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen innleder til den faglig-politiske debatten på

Kartellkonferansen.

Debatt med salen.

 

Torsdag 21. november:

09.00-10.15: Daniel Suhonen, sjef ved tenketanken Katalys.

-Kommentar ved Tone Fløtten, instituttsjef i Fafo.

«Et requiem för folkhemmet.»

«Skremselspropaganda», lød svaret fra høyresida i Norge da LO og de rødgrønne trakk fram Sverige som et eksempel på

hvordan en velferdsstat kan endres til det ugjenkjennelige. Daniel Suhonen, som er sjef ved tenketanken Katalys, med

utspring i fagbevegelsen, kommer til Gol for å fortelle om et kaldere Sverige med større klasseskiller. Og mer: Han mener

den nyliberale politikken ikke bare endrer samfunnsstrukturene,men også menneskene. Undersøkelser viser at svenskene

aksepterer ideologien mer og mer. Denne snøballeffekten er også en trussel mot de grunnleggende verdiene til

sosialdemokratiet, tror han.

 

ca 10.30: Avslutning