Vil du også gå på kurs i LO Stat? Her kan du lese mer om det vi tilbyr i 2016.

De 24 deltakere representerer åtte forbund og er fra alle deler av landet. Noen er tillitsvalgte, noen er verneombud, noen er ledere og noen har ingen verv.

 - Det er akkurat den blandingen vi ønsker oss, forteller kurslederne, Lars Børseth og Birgit Stav, som til daglig er distriktssekretærer i henholdsvis Trondheim ogt Bergen.

 Kurset arrangeres to ganger i året og har faktisk 20-årsjubileum i år. I løpet av noen intensive dager ønsker LO Stat å øke deltakernes forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. I tillegg til personalpolitikk får de 24 deltakerne opplæring i kommunikasjon og samarbeid, arbeidsmiljøloven, medbestemmelse, HMS, menneskelige reaksjoner og forebyggende arbeid.

Onsdag var det Astrid Voll Storaas som foreleste over temaet «Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø.»

- Det er veldig nyttig å komme sammen med deltakere fra andre virksomheter og forbund, sier Aaland og Gangnes. De jobber i administrasjonen i kriminalomsorgen og er organisert i NFF, Aaland har også lederansvar. Begge setter pris på at kurset er lagt opp på en måte som skaper trygghet og gir rom for gode diskusjoner.

- Dessuten får vi øynene opp for hvor bra vi faktisk har det på egen arbeidsplass, forteller de, før de gyver løs på nok en økt.