De to NAV-ansatte i Buskerud var blant 136 medlemmer som hadde møtt opp til LO Stats dagskonferanse i Drammen onsdag. Under ledelse av LOs pensjonsekspert Ragnar Bøe Elgsaas fikk deltakerne en grundig gjennomgang av pensjonssystemet i staten og Spekter-virksomhetene.

-Disse kursene er populære. Samtidig som vi får en god gjennomgang av ny pensjonsordning, får deltakerne også høre litt om de politiske utfordringene LO og LO Stat ser i arbeidet med å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene i framtida, sier Vidar-Lorang Larsen, LO Stats distriktssekretær i Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark.

Han legger til at man i invitasjonen til kurset la spesielt vekt på nå den gruppa som blir sterkest berørt av ny pensjonsordning, altså de som er født etter 1957. 65 prosent av deltakerne på kurset er født etter 1963, og det er Larsen fornøyd med.