Utsettelsen får betydning for alle de andre tariffoppgjørene dette året.

- Vårt system for lønnsdannelse er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Derfor vil også alle de andre oppgjørene bli utsatt til frontfaget har forhandlet ferdig, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Rokker ikke ved frontfaget.

Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige forhandlingene bli gjennomført fortløpende, inkludert Spekter og staten.

Forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum understreker at dette ikke rokker ved frontfagets rolle.

– Frontfaget setter rammen for alle norske arbeidstakere. Det eneste ansvarlige å gjøre i denne situasjonen er å utsette forhandlingene. En slik utsettelse, selv om det ikke har skjedd før, vil ivareta prinsippene ved norsk lønnsdannelse. Dermed blir også alle andre tarifforhandlinger utsatt, sier Jørn Eggum.

Protokollen om utsettelse mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.